دکتر آزاده ملکیان، بینشانه، بی نشانه، فرابگیریم فراتر برویم، رویداد بینشانه، سخنران، سخنرانی، تد تاک، ted talk، Bineshane، Bineshaneh، بینش، insite

دکتر آزاده ملکیان

 • بورد تخصصی روانپزشکی و استادیار پیشین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • دانش آموخته فلوشیپ پزشکی روان تنی از دانشگاه آلبرت لودویگ شهر فرایبورگ آلمان (2013)
 • مدرس فعلی دوره های پسادکترا پزشکی روان –تنی ( دوره های مشترک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه فرایبورگ آلمان)
 • همکار پژوهشی مرکز تحقیقات پزشکی روان تنی
 • عضو هیئت مدیره انجمن روانپزشکی روان تنی اصفهان (2018)
 • دریافت مجوز بین المللی تدریس در حوزه پزشکی روان تنی از دانشگاه فرایبورگ آلمان (2015)
 • برنده جایزه فلوشیپ انجمن روانپزشکان جوان ژاپن (2007)
 • برنده جایزه بهترین ترجمه سال ۱۳۸۴ برای کتاب مدیریت زنکی یا نظریه کنترل از وزارت ارشاد اسلامی
 • همکار آموزشی و ناظر پژوهشی بنیاد نخبگان استان اصفهان در سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰
 • مشاور پژوهشی دانشجویان دکترا و پسا دکترا دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • سخنران و برگزارکننده کارگاه‌های آموزشی درمانی برای درمانگران و بیماران در حوزه‌های مراقبت روان‌تنی ، سایکو انکولوژی
 • بادی سایکوتراپی مداخلات روانی- اجتماعی در فجایع و بلاها و مهارتهای زندگی
 • رهبری گروه‌های بالینت آموزشی برای پزشکان ، روانپزشکان  ، روانشناسان و استادان حوزه های بالینی از سال ۲۰۱۶