ویژه ها :

پربازدیدها

جدیدترین‌ها

رویدادها

برخی سخنرانان

معرفی بینشانه

بینشانه، مجموعه گفتگوهایی است که قرار است با آنها به موضوعات جهان اطرافمان از منظر تازه ای نگاه کنیم. جهانمان تازه شود، نگاهمان هوا بخورد و با ظرفیت جدید حاصل از درک جهان تازه و نگاه تازه، در روشنایی تصمیم های جدید و بهتر بگیریم.
بینشانه رویدادی مستقل با الهام از رویدادهای مشهور TED talk است. این رویداد با هدف تسهیم دانش، نوآوری و سرمایه‌های تجربی افراد با تخصص‌های گوناگون برگزار می‌شود.