رویدادها

رویداد بینشانه 1400
پوستر رویداد بینشانه 99
بینشانه، بی نشانه، فرابگیریم فراتر برویم، رویداد بینشانه، سخنران، سخنرانی، تد تاک ایرانی، ted talk، Bineshane، Bineshaneh، بینش، insite، سال 98، بینشانه 98
بینشانه، بی نشانه، فرابگیریم فراتر برویم، رویداد بینشانه، سخنران، سخنرانی، تد تاک ایرانی، ted talk، Bineshane، Bineshaneh، بینش، insite، سال 97، بینشانه 97

جدیدترین سخنرانی ها

بینشانه چیست؟

بینشانه، مجموعه گفتگوهایی است که قرار است با آنها به موضوعات جهان اطرافمان از منظر تازه ای نگاه کنیم. جهانمان تازه شود، نگاهمان هوا بخورد و با ظرفیت جدید حاصل از درک جهان تازه و نگاه تازه، در روشنایی تصمیم های جدید و بهتر بگیریم.
بینشانه، بی نشانه، فرابگیریم فراتر برویم، رویداد بینشانه، سخنران، سخنرانی، تد تاک ایرانی، ted talk، Bineshane، Bineshaneh، بینش، insite
بینشانه رویدادی مستقل با الهام از رویدادهای مشهور TED talk است. این رویداد با هدف تسهیم دانش، نوآوری و سرمایه‌های تجربی افراد با تخصص‌های گوناگون برگزار می‌شود.
سخنرانان این رویداد همیشه به‌صورت داوطلبانه در آن شرکت می‌کنند و هر کدام، تجربیات خود را در مدت حدود 20 دقیقه در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌دهند.
بینشانه، بی نشانه، فرابگیریم فراتر برویم، رویداد بینشانه، سخنران، سخنرانی، تد تاک ایرانی، ted talk، Bineshane، Bineshaneh، بینش، insite

این اشتراک‌گذاری تجربیات، زمینه‌های گفت‌وگو و بحث و تبادل‌نظر را در میان شرکت‌کنندگان و سخنرانان ایجاد می‌کند.

گفت‌وگو و تبادل‌نظر، هدف اصلی رویدادهای بینشانه است.