فرا بگیریم، فراتر برویم

بینش (insight)، به لحظه روشن رسیدن به یک درک جدید از یک موقعیت مبهم گفته می شود. لحظه “آهااااان ! یافتم.”
وقتی ذهن درگیر حل یک مسئله است. بینش کیفیتی است که با آن به درک جدیدی از یک مساله میرسیم. بینش مجموعه دانسته های جدید نیست. بلکه حاصل خلاقیت، سخت کوشی فکری و تحلیل عمیق و جدی همه دانش ما در مورد جوانب یک ماجراست که دست به دست هم می دهند تا هوشیاری و آگاهی ما را نسبت به یک موضوع افزایش دهند.
ریز شدن در جزئیات حین پژوهشها و فعالیتهای علمی، گاهی فرصت نگاه کل نگر و دیدن تصویر بزرگ را از ما می گیرد.
بینشانه، مجموعه گفتگوهایی است که قرار است با آنها به موضوعات جهان اطرافمان از منظر تازه ای نگاه کنیم. جهانمان تازه شود، نگاهمان هوا بخورد و با ظرفیت جدید حاصل از درک جهان تازه و نگاه تازه، در روشنایی تصمیم های جدید و بهتر بگیریم.
رویداد بینشانه شعار محوری «برای دانشمند داشتن باید؛ فرابگیریم، فراتر برویم» ویژه نخبگان و استعداد های‌برتر استان اصفهان و دانشجویان علاقمند به برنامه‌هایی به سبک TED talk ، با مشارکت بنیاد نخبگان استان اصفهان با همکاری معاونت پژوهش‌و‌فناوری دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان برگزار می‌شود.
دکتر شقایق حق جوی جوانمرد، بینشانه را اینگونه معرفی می کند:

بینشانه رویدادی مستقل با الهام از رویدادهای مشهور TED talk است. این رویداد با هدف تسهیم دانش، نوآوری و سرمایه‌های تجربی افراد با تخصص‌های گوناگون برگزار می‌شود.
سخنرانان این رویداد همیشه به‌صورت داوطلبانه در آن شرکت می‌کنند و هر کدام، تجربیات خود را در مدت حدود 20 در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌دهند.
این اشتراک‌گذاری تجربیات، زمینه‌های گفت‌وگو و بحث و تبادل‌نظر را در میان شرکت‌کنندگان و سخنرانان ایجاد می‌کند. گفت‌وگو و تبادل‌نظر، هدف اصلی رویدادهای بینشانه است.