معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اولین رویداد بینشانه را در 22 آذرماه 1397 برگزار کرد.
بینشانه رویدادی است که در آن سخنرانان به ارایه مباحث حیطه پژوهشی خود می پردازند.
در این رویداد پروفسور استکی با موضوع ارایه ساختار خود اگاه، از افق های پیش رو از سیستم عصبی و اقای دکتر ناظمی با عنوان سخنرانی چرا برای دانشمند داشتن باید رمان نویس داشت، از اهمیت کتاب خوانی و اینکه با کتاب خواندن میتوانیم به جای یک زندگی چندین زندگی را تجربه کنیم صحبت کردند. اقای دکتر خسروی با موضوع چطور طبیعی دان و و دیوانه راه علم شویم ما را آگاه کردند که نفس علم ارزشمند است چه علوم پایه و چه دیگر علوم ، خانم دکتر علی بیگلو با عنوان وقتی درختان نمیگذارند جنگل دیده شود در مورد اهمیت مطالعات بین رشته ای صحبت کردند ، خانم دکتر روشن ضمیر با عنوان از هوشمندی تا شهر شرقی و خانم دکتر ملکیان با عنوان سخنرانی خود اگاهی و افرینش خود حضور داشتند.
این برنامه با حضور بیش از 400 نفر شرکت کننده در سالن شریعتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید.
بینشانه، بی نشانه، فرابگیریم فراتر برویم، رویداد بینشانه، سخنران، سخنرانی، تد تاک ایرانی، ted talk، Bineshane، Bineshaneh، بینش، insite، سال 97، بینشانه 97

سخنرانان

دکتر حسین استکی، پرفسور حسین استکی، بینشانه، بی نشانه، فرابگیریم فراتر برویم، رویداد بینشانه، سخنران، سخنرانی، تد تاک، ted talk، Bineshane، Bineshaneh، بینش، insite

دکتر حسین استکی

ساختار خودآگاهی
دکتر شیما روشن ضمیر، بینشانه، بی نشانه، فرابگیریم فراتر برویم، رویداد بینشانه، سخنران، سخنرانی، تد تاک، ted talk، Bineshane، Bineshaneh، بینش، insite

دکتر شیما روشن ضمیر

از هوشمندی تا شهر شرقی
دکتر امیر ناظمی، بینشانه، بی نشانه، فرابگیریم فراتر برویم، رویداد بینشانه، سخنران، سخنرانی، تد تاک، ted talk، Bineshane، Bineshaneh، بینش، insite

دکتر امیر ناظمی اشنی

چرا برای دانشمند داشتن باید رمان نویس داشت
دکتر آزاده ملکیان، بینشانه، بی نشانه، فرابگیریم فراتر برویم، رویداد بینشانه، سخنران، سخنرانی، تد تاک، ted talk، Bineshane، Bineshaneh، بینش، insite

دکتر آزاده ملکیان

خودآگاهی و آفرینش خود
دکتر عرفان خسروی، بینشانه، بی نشانه، فرابگیریم فراتر برویم، رویداد بینشانه، سخنران، سخنرانی، تد تاک، ted talk، Bineshane، Bineshaneh، بینش، insite

دکتر عرفان خسروی

چطور طبیعی دان و دیوانه راه علم شویم
دکتر لیلا علی بیگلو، بینشانه، بی نشانه، فرابگیریم فراتر برویم، رویداد بینشانه، سخنران، سخنرانی، تد تاک، ted talk، Bineshane، Bineshaneh، بینش، insite

دکتر لیلا علی بیگلو

درختانی که نمیگذارند جنگل دیده شود

 

محل برگزاری : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

 

 

برگزار کنندگان و حامیان

برگزار کننده :

حامیان :

بینشانه، بی نشانه، فرابگیریم فراتر برویم، رویداد بینشانه، سخنران، سخنرانی، تد تاک، ted talk، Bineshane، Bineshaneh، بینش، insite