دکتر آزاده کبریایی، سخنران بینشانه

دکتر آزاده کبریایی

تحصیلات:
  • دکتری مهندسی مکانیک از دانشگاه شریف
سوابق شغلی:
  • عضو هئیت علمی دانشکده مهندسی هوا فضا دانشگاه شریف
  • معاون پژوهشی دانشکده مهندسی هوافضا
  • سرپرست مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
  • بنیان گذار و رئیس هئیت مدیره شرکت دانش بنیان آرسین

 

افتخارات:
  • کسب مقام دوم جشنواره بین المللی خوارزمی در زمینه طراحی های کاربردی
  • کسب مدال اختراع سیستم های اپتوالکترومکانیک از سازمان جهانیWIPO