هانی چیت چیان، سخنران بینشانه

هانی چیت چیان

تحصیلات:
  • کارشناسی ارشد رشته تفسیر قرآن کریم
  • کارشناسی زیست شناسی جانوری از دانشگاه تهران
فعالیت‌های اجرایی:
  • عضو هیئت موسس مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه تهران
  • مسئول پژوهشی طرح رهبر نوجوان

 

  • تألیف کتب مبانی و مهارت‌های تفکر بنیادی، مبانی و مهارت‌های تفکر پرسشی، شکوفایی تفکّر نوجوانان، تعقل اجتماعی، سند تزکیه و تعلیم و سند رسانه ملی
  • تدریس روشهای تدبر در قرآن، منظومه رشد از نگاه قرآن، ساختار وجودی انسان و جامعه از نگاه قرآن، ساختار پدیده شناسی از منظر قرآن در پژوهشگاه رویان و راهبردهای نظام‌سازی از منظر قرآن