دکتر اکبر سلطانی، سخنران بینشانه

دکتر اکبر سلطانی

تحصیلات:
  • فوق تخصص غدد
  • کارشناس ارشد فلسفه و آموزش پزشکی

 

سوابق شغلی:
  • رئیس مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • مترجم و مدرس در حوزه تفکر نقاد
  • طراح و مجری برنامه ی آموزشی تفکر نقادانه در دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال ۱۳۹۰
  • دبیر علمی مجله دیابت و متابولیسم