چهارمین رویداد بینشانه در روز یکشنبه مورخ 28 آذرماه 1400 از ساعت 16 الی 18 به صورت آنلاین برگزار شد. این رویداد نیز به خاطر شرایط کرونایی به صورت انلاین و بدون حضور شرکت کنندگان برگزار گردید.

این رویداد امسال با محویت موضوعی چگونه باهم خلق کنیم برگزار خواهد شد. سخنرانان و موضوعات سخنرانی به شرح زیر می باشد:

دکتر شوان صدر قاضی: کار را که کرد؟ آنکه اثربخشی داشت.

دکتر مهدی کاروان: آنها که برگشتند چه کرده اند؟

مهندس حسین توحیدی: برخورد از نوع هفتم

دکتر اسماعیل نجار: چرا برگشتی؟

رویداد بینشانه 1400

سخنرانان

دکتر شوان صدر قاضی

دکتر شوان صدر قاضی

کار را که کرد؟ آنکه اثربخشی داشت
دکتر مهدی کاروان

دکتر مهدی کاروان

آنها که برگشتند چه کرده اند؟
مهندس حسین توحیدی

مهندس حسین توحیدی

برخورد از نوع هفتم

 

محل برگزاری : این رویداد جهت رعایت شرایط کرونایی به صورت آنلاین برگزار گردید

برگزار کنندگان و حامیان