رویداد بینشانه 99 برگزار می شود

سومین رویداد بینشانه در تاریخ ۲۹و۳۰ آذرماه ۹۹ طبق جدول زمان بندی برگزار خواهد شد.
به دلیل شرایط ویژه کرونا رویداد امسال به صورت آنلاین و در بستر اسکای روم برگزار می گردد. سخنرانی های این رویداد بصورت ضبط شده می باشد و در روز برگزاری منتشر خواهد شد.

پوستر رویداد بینشانه 99

رویداد بینشانه 99 با شش سخنرانی برگزار خواهد شد که شامل سخنرانی های ضبط شده دکتر علینقی مشایخی در موضوع “اهمیت مدیریت مدل ذهن و یادگیری”، دکتر الهه الهی با موضوع “چهل سال در محیط آکادمیک ایران”، دکتر سارا پهلوان با موضوع “به کوچکی یک قند عالی، به بزرگی حیات”، دکتر سیاوش ملکی فر با موضوع ” سفر به آینده “، دکتر سیدمهدی خلیق رضوی با موضوع ” از تحقیقات آکادمیک تا دنیای واقعی” و سخنرانی آنلاین دکتر علی چاپرک با موضوع ” ” می باشد.
رویداد بینشانه 99 در دو روز و طبق جدول زمان بندی برگزار خواهد شد.