اهمیت مدیریت مدل ذهنی و یادگیری

چکیده مطلب:

در این سخنرانی، دکتر علینقی مشایخی از نحوه شکل گیری مفاهیم و مدلهای ذهنی صحبت کرده و نحوه شکل گیری تصاویر ذهنی متفاوت از موضوعات واحد را بیان می کند. سپس دلایل نامشهود پس زمینه تصمیمی گیری ها را نمایان می کند و در ادامه به مسائل پیرامونی این موضوع پرداخته و آنرا بیشتر تشریح می کند.