دکتر علی چاپرک

دکتر علی چاپرک

تحصیلات :
کارشناسی ارشد فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف و دکتری آینده پژوهی دانشگاه تهران.
فعالیتها:
کارشناس پژوهشی علمی پژوهشگاه نیرو، مدیر پروژه آینده نگاری ملی سلامت معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری، مدیر پروژه تدوین سند چشم‌انداز و راهبرد توسعه شهر دماوند با رویکرد آینده‌نگاری تهران، محقق در پروژه پیش آینده نگاری ملی علم و فناوری معاونت فناوری ریاست جمهوری و محقق در پروژه نظام نوآوری صنایع فرهنگی
مدرس کارگاه و رویدادهای آینده‌نگاری، کاربرد آینده پژوهی در مدیریت شهری، برنامه‌ریزی در فقدان نظریه پایه توسعه و تصویر مشترک از آینده و سردبیر نشریه پیشران (آینده‌پژوهی کسب‌وکار)
مولف کتابهای “نوع‌شناسی محصولات و فعالیت‌های فرهنگی” و “شاخص‌پژوهی پوشش و مد از منظر ذی‌نفعان و مخاطبین”