دکتر سیاوش ملکی فر

دکتر سیاوش ملکی فر

كارشناسي مهندسي مواد و متالوژي و کارشناسی ارشد MBA را از دانشگاه صنعتي شريف اخذ کرده و دكترای آينده پژوهي از مركز تحقيقات سياست علمي كشور دارد.
حوزه های فعاليت وی آينده نگاري و آينده پژوهي، مديريت فناوري و نوآوري است؛ او درحوزه­ فعالیت های خود به تالیف مقالات زیادی پرداخته و از فعالیت های وی می­توان به معاون توسعه اكوسيستم صندوق نوآوري و شکوفايي رياست جمهوري، سرپرست اداره كل برنامه ريزي و نظارت راهبردي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي، عضو كميته علمي آينده نگاري ملي فناوري در معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، مسئول/ مشاور برنامه ریزی عملیاتی برپایه MBO در وزارت کشور، عضو هيات مديره انجمن آينده نگري ايران و عضو كارگروه آينده پژوهي فرهنگستان زبان و ادب فارسي اشاره کرد.

سخنرانی ها :