دکتر مهدی خلیق رضوی

دکتر سیدمهدی خلیق رضوی

پس از اتمام دوره کارشناسی در رشته علوم کامپیوتر دانشگاه تهران، دکتری خود را در رشته مغز و علوم شناختی از دانشگاه کمبریج اخذ کرد.
سپس برای گذراندن دوره پسادکتری در زمینه هوش مصنوعی در دانشگاه MIT مشغول به کار شد.
او همزمان، استارتاپ خود را برای تشخیص زودهنگام زوال عقل (Dementia) توسعه داد و هم‌اکنون هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت سهامی عام Cognetivity در لندن است.
سپس به ایران بازگشت و استادیار پژوهشگاه رویان در تهران شد.
پس از آن، شرکت خوشه (خردورزان شهر هوشمند) را راه‌اندازی کرد و هم‌اکنون هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت خوشه و شتابدهنده‌ی زیرمجموعه‌ آن (همتک) می‌باشد.

سخنرانی ها :

از تحقیقات آکادمیک تا دنیای واقعی