دکتر امیراحسان کرباسی زاده، بینشانه، بی نشانه، فرابگیریم فراتر برویم، رویداد بینشانه، سخنران، سخنرانی، تد تاک ایرانی، ted talk، Bineshane، Bineshaneh، بینش، insite

دکتر امیراحسان کرباسی زاده

  • دانش آموخته دوره دکتری فلسفه علم از دانشگاه بریستول
  • دوره MPHIL تاریخ و فلسفه علم از دانشگاه کمبریج
  • کارشناسی ارشد فلسفه علم از دانشگاه صنعتی شريف
  • کارشناسی الکترونیک از دانشگاه صنعتی اصفهان
از سوابق علمی او می توان به سه جلد کتاب در حوزه فلسفه و ۲۵ عنوان مقاله داخلی و بین المللی اشاره کرد . او در کنار فعالیتهای آکادمیک به عنوان عضو هیئت مدیره مجلات نوار غنون و نامه مفید و همچنین به عنوان داور در مجله بین المللی فعالیت داشته است .
وی هم اکنون دانشیار گروه فلسفه دانشگاه اصفهان و مدیر گروه مطالعات اعلم در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران است.