دکتر حمیدرضا نمازی، بینشانه، بی نشانه، فرابگیریم فراتر برویم، رویداد بینشانه، سخنران، سخنرانی، تد تاک، ted talk، Bineshane، Bineshaneh، بینش، insite

دکتر حمیدرضا نمازی

پزشک ، پژوهشگر فلسفه و اخلاق و همکار گروه اخلاق حرفه ای در دانشکده الهیات دانشگاه تهران است .
اولین دانش آموخته رشته فلسفه دین دانشگاه تهران با رتبه اول بوده و دارای ۵ عنوان کتاب در حوزه های فلسفه ، روانشناسی و طب می باشد .
 وی به تدریس ، مقاله نویسی ، برگزاری جلسه های مولوی شناسی ، سخنرانی در کنفرانس های فلسفه ، اخلاق حرفه ای ، اخلاق پزشکی و فلسفه غرب پرداخته است . او همچنین عضو کمیته تخصصی طب تسکینی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ایران ، عضو شورای نویسندگان درسنامه ملی سرطان وزارت بهداشت ، نماینده انجمن علمی فوق تخصص های داخلی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی و … است .