معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رویداد «بینشانه» را در ۲۸ آذرماه 1398 برگزار کرد.
بینشانه رویدادی است که در آن سخنرانان به ارایه مباحث حیطه فعالیت خود بینشی جدید به مخاطبان ارائه می‌دهند.
در این رویداد آقای دکتر درعلی از «داستان های واقعی» گفتن که سراسر درس بود و اقای دکتر ناظمی در سخنرانی با موضوع «سه راهی روشنفکری در ایران» از سه منظر روشنفکران ایران و نقش آنان در حکومت را بررسی کردند. اقای دکتر کرباسی زاده در باب موضوع «تراژدی و کمدی دارالفنون»، نحوه تاسیس تحصیلات عالی در ایران و نحوه تکامل آن صحبت کردند و اقای محمد درویش با موضوع «نسبت سلامت اجتماعی و تاب آوری طبیعت» نشان دادند چطور طبیعت در سلامت زیستی و روانی افراد تاثیر گذار است. دکتر نمازی در موضوع «رشته ها بر گردن دانشگاه» و دکتر مدنی در مورد «فناوری! چرا آگاهی شیوه به کارگیری فناوری از توسعه آن مهمتر است؟» سخن گفتند.
این برنامه با حضور حدود ۴۰۰ نفر شرکت کننده در تالار دکتر شریعتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید.
بینشانه، بی نشانه، فرابگیریم فراتر برویم، رویداد بینشانه، سخنران، سخنرانی، تد تاک ایرانی، ted talk، Bineshane، Bineshaneh، بینش، insite، سال 98، بینشانه 98

سخنرانان

محمد داوری، سخنران بینشانه، رویداد بینشانه

محمد درویش

نسبت سلامت اجتماعی و تاب آوری طبیعت
دکتر محمد دورعلی، بینشانه، بی نشانه، فرابگیریم فراتر برویم، رویداد بینشانه، سخنران، سخنرانی، تد تاک، ted talk، Bineshane، Bineshaneh، بینش، insite

دکتر محمد دورعلی

داستان های واقعی
دکتر امیراحسان کرباسی زاده، بینشانه، بی نشانه، فرابگیریم فراتر برویم، رویداد بینشانه، سخنران، سخنرانی، تد تاک ایرانی، ted talk، Bineshane، Bineshaneh، بینش، insite

دکتر امیراحسان کرباسی زاده

تراژدی دارالفنون وکمدی دانشگاه
دکتر حسین مدنی، بینشانه، بی نشانه، فرابگیریم فراتر برویم، رویداد بینشانه، سخنران، سخنرانی، تد تاک، ted talk، Bineshane، Bineshaneh، بینش، insite

دکتر حسین مدنی

فناوری! چرا آگاهی شیوه به کارگیری فناوری از توسعه آن مهمتر است؟
دکتر حمیدرضا نمازی، بینشانه، بی نشانه، فرابگیریم فراتر برویم، رویداد بینشانه، سخنران، سخنرانی، تد تاک، ted talk، Bineshane، Bineshaneh، بینش، insite

دکتر حمیدرضا نمازی

رشته ها برگردن دانشگاه
دکتر امیر ناظمی، بینشانه، بی نشانه، فرابگیریم فراتر برویم، رویداد بینشانه، سخنران، سخنرانی، تد تاک، ted talk، Bineshane، Bineshaneh، بینش، insite

دکتر امیر ناظمی اشنی

سه راهی روشنفکری در ایران

 

محل برگزاری : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

 

 

برگزار کنندگان و حامیان