دکتر امیر ناظمی، بینشانه، بی نشانه، فرابگیریم فراتر برویم، رویداد بینشانه، سخنران، سخنرانی، تد تاک، ted talk، Bineshane، Bineshaneh، بینش، insite

دکتر امیر ناظمی اشنی

دانش آموخته سیاست گذاری فناوری در مقطع دکتری و مدیریت فناوری در کارشناسی ارشد و مهندسی مکانیک در کارشناسی است .
وی پژوهشگر ایرانی حوزه سیاست گذاری علم، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و مدیر گروه آینده اندیشی این مرکز است.
عضویت در هیات مدیره انجمن مدیریت فناوری ایران ، اندیشگاه آتی نگار و هیات مدیره انجمن آینده نگری ایران را دارد و عضو گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان فارسی و عضو وابسته فرهنگستان علوم کشور نیز می باشد.
او بیش از ۱۶ عنوان کتاب در حوزه آینده نگری به تحریر درآورده و یکی از آثار او تحت عنوان سناریو نگاری با برنامه ریزی بر پایه سناریوها برگزیده کتاب فصل شد.
هم اکنون معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران می باشد.