هفتمین رویداد بینشانه در روز پنجشنبه 30 آذرماه 1402 از ساعت 9:30 الی 13:30  برگزار می شود.

سخنرانان و موضوعات سخنرانی این رویداد:

مهندس سیدمحمدحسین حمیدی: پارادوکس امید

دکتر پویا مشیدی: زخمه اخلاص اندر صدر جان …

مهندس حسین توحیدی : در ستایش یاس فعال

دکتر مهدیه تاج آبادی ابراهیمی : زن، امید، موفقیت

دکتر حسین مدنی : لطفا نا امید شوید!

 

 

نشانی محل برگزاری رویداد :
تهران، بلوار کتابخانه ملی، سالن کوشک هنر
بینشانه هفتم، آذرماه 1402، امید

سخنرانان

دکتر حسین مدنی، بینشانه، بی نشانه، فرابگیریم فراتر برویم، رویداد بینشانه، سخنران، سخنرانی، تد تاک، ted talk، Bineshane، Bineshaneh، بینش، insite

دکتر حسین مدنی

لطفا ناامید نشوید!
دکتر مهدیه تاج آبادی ابراهیمی، سخنران بینشانه

دکتر مهدیه تاج آبادی ابراهیمی

زن، امید، موفقبت
مهندس سیدمحمدحسین حمیدی، سخنران بینشانه

مهندس سیدمحمدحسین حمیدی

پارادوکس امید
دکتر پویا مشیدی، سخنران بینشانه

دکتر پوریا مشیدی

زخمه اخلاص اندر صدر جان…
مهندس حسین توحیدی

مهندس حسین توحیدی

در ستایش یاس فعال

 

محل برگزاری : بلوار کتابخانه ملی، سالن کوشک هنر

برگزار کنندگان و حامیان

مرکز توسعه فناوری های راهبری معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری