دکتر علی زواشکیانی، سخنران بینشانه

دکتر علی زواشکیانی

تحصیلات:
  • دکترای مدیریت دارایی‌های فیزیکی(مدیریت نگهداری و تعمیرات) از دانشگاه تورنتو کانادا
  • طی دوره‌های تکمیلی مدیریت و رهبری کسب‌وکار در مدرسه‌ی سیاست‌گذاری کندی در دانشگاه هاروارد و مدرسه‌ی کسب‌وکار دانشگاه آکسفورد
فعالیتها و سوابق شغلی:
  • رئیس هیئت مدیره‌ی شرکت مشاوره‌ی بین‌المللی پمکو
  • معاون علمی مدرسه‌ی کسب و کار تکاپو
  • مشاور ارشد کار با شبکه‌ی Aladon و پیاده سازی RCM2 در منطقه خاورمیانه
  • مدیریت پروژه‌های مشاوره و آموزش مرکز مدیریت دارایی ‌های فیزیکی دانشگاه تورنتو C-MORE

 

برخی عناوین و افتخارات:
  • انتخاب به عنوان رهبر جوان پویا جهان توسط انجمن آسیا
  • انتخاب ایشان به عنوان رهبر جوان برتر سال ۲۰۱۳ در مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس
  • انتخاب به عنوان مهندس منتخب ۱۴۰۰ توسط فرهنگستان علوم