دکتر مهدی صلای نادری، سخنران بینشانه،

دکتر مهدی صلای نادری

تحصیلات:
 • دكتري مهندسي برق، گرايش قدرت، دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه نیو ساوت ولز استرالیا، 1385
 • كارشناسي ارشد مهندسی برق، گرايش قدرت، دانشگاه صنعتي شريف، 1378
 • كارشناسي مهندسی برق، گرايش قدرت، دانشگاه صنعتي شريف، 1376
فعالیتها و سوابق شغلی:
 • مجری طرح سرمایه‌گذاریها و مهندسی مالی شبکه انتقال و فوق توزیع در شرکت توانیر
 • مدیرعامل شرکت Smart Energy Solutions Group – استرالیا
 • مدیرعامل شرکت Salaa Food International – استرالیا

 

برخی عناوین و افتخارات:
 • رتبه اول بين فارغ‌التحصيلان دوره دكتري مهندسي برق، گرايش قدرت، دانشگاه صنعتي شريف
 • تلاش در جهت توسعه و اعتلاي كشور، رياست جمهوري
 • محقق برجسته گروه سيستم‌هاي انرژي، دانشكده مهندسي برق و مخابرات، دانشگاه UNSW، سيدني، استراليا
 • ترجمه و تالیف 4 عنوان کتاب
 • انتشار 34 مقاله
 • ارائه در 81 کنفرانس علمی