ششمین رویداد بینشانه در تاریخ 31 خردادماه 1402 از ساعت 16 الی 20 در سالن شهید مدرس انیستیتو پاستور ایران، به صورت حضوری برگزار شد.

سخنرانان و موضوعات سخنرانی این رویداد به شرح زیر بودند:

دکتر علی فرشیدفر: از ایده تا بازار.

دکتر مهدی صلای نادری: ساخت ایران.

دکتر علی زواسکیانی: نقش دانشگاه نسل چهارم در انقلاب صنعتی چهارم.

دکتر سیدکامران باقری: نوآوری در صنعت ایران.

مهندس مجید دهبیدی پور: گراف.

 

نشانی محل برگزاری رویداد :
تهران، میدان پاستور، خیابان پاستور شرقی، خیابان 12 فروردین، انیستیتو پاستور ایران، تالار شهید مدرس
پوستر بینشانه خرداد 1402

سخنرانان

دکتر علی فرشیدفر، سخنران بینشانه

دکتر علی فرشیدفر

از ایده تا بازار
دکتر علی زواشکیانی، سخنران بینشانه

دکتر علی زواشکیانی

نقش دانشگاه های نسل چهارم در انقلاب صنعتی چهارم

 

محل برگزاری : سالن شهید مدرس ، انیستیتو پاستور ایران

برگزار کنندگان و حامیان

مرکز توسعه فناوری های راهبری معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری